Gospel Recordings Nederland

Nieuwsbrief GRN maart 2016 (01/04/2016)

 MAART 2016

ALS GOD ROEPT KUN JE ZIJN STEM HOREN
Wanneer wij elkaar begroeten, zeggen we bijvoorbeeld:Hallo, goedemiddag, hoi, enzovoort. Als ik aan boord van de zeeschepen kom en door zeelieden word begroet, hoor ik heel vaak: “Waarom ben je niet eerder gekomen?” Dit vind ik altijd één van de meest ontroerende begroetingen. Dikwijls verwachten ze geen antwoord, maar soms zeg ik: “Omdat wij niet genoeg medewerkers hebben”. Deze mensen zijn hongerig naar Gods Woord. Verlangend om óver ‘de Heer van het Woord’ te horen en om náár ‘het Woord van de Heer’ te luisteren. Als GRN mogen wij een bijdrage leveren om de wereld bekend te maken met het evangelie van de Here Jezus Christus. Dit kunnen wij doen door middel van CD’s, DVD’s, de 5Fish app, SD cards en nog veel meer. Wij hebben het grote voorrecht om ‘het verhaal van Jezus’ te vertellen, aan iedereen die het horen wil! Als ik thuis de deur uit ga, probeer ik er altijd aan te denken om een 5Fish kaartje bij me te hebben om weg te kunnen geven. Je weet immers nooit wie je onderweg tegen komt? (moet je óók doen!) Ik zal altijd proberen om voor het verlaten van een schip aan de mensen cd’s,  het liefst in hun eigen taal, samen met 5Fish kaartjes van GRN, goed voor ruim 6200 talen, te geven. Vervolgens is dan mijn afscheidsgroet dat de Here Jezus graag heel dicht bij hen wil zijn. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. (Mattheüs 28:20)
Theo van Zuilekom, voorzitter GRN

   ZEI JE 'ORALITEIT'? (SPREEK- EN LUISTERVAARDIGHEID)
Het is voor velen nog steeds een nieuw woord, maar een belangrijk woord voor GRN.
Denk er eens op deze manier aan: het is een woord dat zeer vergelijkbaar is met alfabetisering ....   maar is toch ook heel anders! Het verwijst naar communicatie - het opnemen, opslaan en doorgeven van informatie. Geletterdheid (het kunnen lezen en schijven) heeft betrekking op de gedrukte of geschreven manier van communicatie. Oraliteit verwijst naar het opnemen, opslaan en doorgeven van informatie in niet-drukvormen. Orale leerlingen (zij die ervaring hebben in oraliteit), zijn degenen die er de voorkeur aan geven om informatie te ontvangen en door te geven, in niet geprinte vorm.

Hoewel er nog enkele gemeenschappen in de wereld zijn waar schrijven vrijwel onbekend is, is het overgrote deel van de wereld zich wel bewust van het schrijven en maakt men op één of andere manier gebruik van drukwerk. Echter, de niveaus van het kunnen lezen en schrijven variëren enorm, van degenen die helemaal niet kunnen lezen tot mensen zoals advocaten, die de capaciteit hebben om grote hoeveelheden tekst in zich op te nemen en er belangrijke stukken uit te kunnen halen. De meesten van ons bevinden zich hier ergens tussenin.

Stel jezelf eens deze vraag: "Als iemand mij een boek of een video geeft, met dezelfde informatie, wat zou ik dan kiezen?" Sommigen zouden het boek kiezen. Ze zijn waarschijnlijk leerlingen die de voorkeur geven aan lezen en schrijven.  De meesten van ons zouden waarschijnlijk de video kiezen, waaruit blijkt dat, zelfs als we goed zijn opgeleid, we toch 'orale voorkeur' leerlingen zijn. Volgens sommige schattingen wordt gesuggereerd dat maar liefst 80% van de mensen in de wereld  “orale voorkeur leerlingen” zijn. U kunt zeer geletterd zijn en toch bij voorkeur aan een zogenaamde “orale leerling” zijn.

Wat heeft dit te maken met GRN? GRN produceert evangelisatie- en bijbelonderwijs in de eerste plaats voor orale leerlingen – en in het bijzonder aan dat einde van het mondelinge communicatie spectrum waar lezen moeilijk of onmogelijk gevonden wordt. We zijn vooral bezorgd voor sprekers van minderheidstalen, waarvan de taal mogelijk niet op schrift is gesteld, of waar geletterdheid zeer laag is en er misschien niet veel manieren zijn dat iemand, op een voor hen begrijpelijke manier, over Jezus kan leren. Veel van de 'minst bereikte' mensen van de wereld passen in deze categorieën. Wij willen op een manier communiceren die voor hen 'werkt', dus gebruiken we verhalen, liederen en andere 'mondelinge communicatie technieken' om de boodschap goed over te brengen. Ons doel is: "Vertel het verhaal van Jezus Christus in elke taal". Het is belangrijk dat wij als GRN “oraliteit” begrijpen. Audio en audiovisuele media kan een prachtige manier zijn om een boodschap over te brengen aan orale leerlingen.

   

MICRO SD-CARDS
Voor het verspreiden van het evangelie met MicroSD-cards kunt u nu ook bij ons terecht. We kunnen hier voor u de gewenste boodschappen opzetten, zodat u deze kunt uitdelen aan onder meer vluchtelingen die geen internetverbinding tot kun beschikking hebben.

Speciaal voor vluchtelingen in West-Europa is een samenstelling van verschillende opnamen gemaakt in diverse talen waaronder Arabisch, Albanees, Kurdi Sorani, Somali en drie talen die veel in Ethiopie/Erithrea gesproken worden. U kunt micros SD-cards met deze opnemes bij ons bestellen door ons te bellen of mailen.

MicroSD-cards voor vluchtelingen in West-Europa


MICRO SD-CARD: THE GLOBAL OUTREACH KIT (GOKIT)

De Global Outreack Kit (GOKit) is een microSD-card met korte evangelieboodschappen van  3-7 minuten in meer dan 2500 talen en dialecten. De GOKit kan gebruikt worden om uit te zoeken welke taal iemand spreekt, maar ook als evangelisatiemiddel.

De GOKit is verkrijgbaar op een 4GB micro-SD card, welke je in een telefoon plaatst. De opnames kun je zoeken op taal- en dialectnaam. Het aantal talen en dialecten op de GOKit wordt steeds verder uitgebreid.

BLUETOOTH-KIT / UITWISSELING VAN BESTANDEN VIA DROPBOX
Naast de verspreiding van de evangelieboodschap via de APP 5fish, de microSD-cards, de CD’s en de sabers (opwindbare MP3players) hebben we in Dropbox een map met diverse filmpjes en opnamen in diverse talen. Door ons een mailtje te sturen met het e-mailadres van uw dropbox-account, kunnen wij deze map met u delen. U kunt deze map (of delen hiervan) weer delen (share) met anderen.

Met Android kunt u, daar waar geen internetverbinding is, onze opnamen ook met uw smartphone en tablet via Bluetooth  delen. De ontvanger heeft de gedeelde bestanden na het delen op z'n toestel staan en kan deze op elk gewenst moment beluisteren/bekijken.

Voor uitleg hierover nodigen wij u uit contact met ons op te nemen!!

 

 

SOLAR MP3-PLAYER
In de zomer komt er een nieuw soort MP3-player uit. Deze werkt op zonne-energie en is waterdicht. In tropische gebieden een goede aanvulling op de saber.  We hebben er inmiddels 15 exemplaren van besteld en hopen deze in de zomer ook te kunnen leveren.

 

HET GEBRUIK VAN 5FISH IN DE EERSTE MAANDEN VAN 2016


Aantal downloads vanaf januari t/m 26 maart via AppStore van Apple:

  

En hetzelfde voor de Google Playstore 26 dec 2015 t/m 26 maart 2016:

 
Ook het totaalgebruik van de mobiele website http://5fish.mobi is inzichtelijk over 2016 t/m 28 maart. Hierbij een overzicht van de hoogste ca. 45 landen. Nederland staat op positie 15!

 

 
NIEUWE WEBSITE
Vanaf deze week hebben we een nieuwe website. Graag nodigen we u/jou uit om deze te bezoeken en zo nodig feedback te geven, een bestelling te plaatsen, rond te kijken, een donatie te doen of wat dan ook. Klik op onderstaande foto om de site te bezoeken.

 
GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

Noorderbreedte 1A
8081 PX Elburg

Telefoon: +31 (0) 525 - 769008

Email: info@gospelrecordings.nl
Website: www.gospelrecordings.nl

IBAN/rekeningnummer NL12 RABO 0141 5334 12
Incassant-ID: NL09ZZZ412032980000
KvK 41203298

                         

Is deze nieuwsbrief slecht leesbaar? Bekijk de online versie

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@gospelrecordings.nl