Gospel Recordings Nederland

Nieuwsbrief GRN september 2017 (11/09/2017)

 SEPTEMBER 2017

Beste lezers,

En allen die Hem aanraakten, werden behouden. (Mattheus 14: 36)
In onze bediening ontmoeten we mensen, die een verlangen hebben naar de aanraking met de Here Jezus! Het vlekkeloze Lam Gods, die de zonde op Zich genomen heeft op het kruis van Golgotha. Onze poging om Hem aan te raken wordt, dat Hij òns aanraakt. Mede met behulp van het materiaal van GRN horen mensen uit alle windstreken de blijde boodschap en hebben Jezus in hun leven aangenomen. Zij zijn door Hem aangeraakt.

GETUIGENIS VAN FANNY GUALINGA

Jaap en Linda Bezemer, uitgezonden naar Ecuador door Latin Link, bestelden vorig jaar Omega MP3-spelers bij ons. Onlangs ontvingen we dit getuigenis:

Dit verhaal wil ik (Jaap Bezemer) graag met jullie delen. Fanny is een vrouw van 67 jaar en we spreken samen in Quichua uit Pastaza. Zij verteld:
Bedankt dokter, dat u mij de sprekende bijbel hebt gegeven. (Zij heeft hem gekocht in ruil voor drie handgemaakte traditionele aardewerken schaaltjes) Dertig jaar geleden ben ik tot geloof gekomen, maar ik kan niet lezen. Nu kan ik luisteren naar Gods woord. Ik luister naar de liederen en daarna zing ik ze. Als ik in mijn huis aan het vegen ben zing ik de liederen die ik hoor. Mijn dochter en kleinzoon luisteren ook mee. Gisteren lag ik op bed. De bijbel lag naast mij op het kussen. Ik luisterde totdat ik in slaap viel. Toen ik sliep droomde ik. Ik droomde dat ik op een brede weg liep. Op die weg liepen allemaal koeien. Het waren kwade koeien. Ik keek om me heen. Ik voelde dat ik hier beter niet kon lopen. Toen keek ik naast me en zag een kleine weg. Op de weg zag ik in de verte 1 koe lopen. Die koe was wit. Het was een hele vriendelijke, nederige koe. Die koe riep mij in gedachten. `Kom hier lopen´ Toen ben ik die smalle weg opgegaan. Ik was heel blij dokter. Ik wil altijd de weg van die koe lopen. Nooit heb ik Gods woord kunnen lezen. Nu ben ik erg blij en gelukkig.

   

Jaap Bezemer (rechts) met de dominee op bezoek bij FannyMOMENTOPNAMES UIT HET INTERNATIONALE JAARVERLAG VAN GRN

Het internationale jaarverslag van GRN over 2016 laat een aantal bemoedigende uitkomsten zien. Gedurende het jaar hebben we opnamen gemaakt in 76 talen waarin nog geen opnames beschikbaar waren. Sommige van deze talen worden slechts door enkele mensen gesproken waardoor ze vaak minder aandacht krijgen om bereikt te woorden met de boodschap van Jezus . Maar dit laat temeer onze zendingsfocus zien dat deze mensen juist degenen zijn die we opzoeken.

   


GRN's inspanning bleef niet beperkt tot het maken van opnames in talen waarin voorheen niets was, we hebben ook opnamen gemaakt in diverse talen om geestelijk onderwijs te ondersteunen, hulp bij het opzetten van kerken en discipelschapstraining.

Over het algemeen heeft GRN in 2016 meer dan 335 programma's opgenomen in meer dan 150 verschillende talen. Onze teams in Afrika, Brazilië en Zuid-Azië hebben, ondanks het werken in vaak afgelegen en moeilijke bereikbare locaties, de meeste van de opnamen gerealiseerd.

   

Wij zijn God bijzonder dankbaar voor alle inspanningen, verbeteringen, promotie en het effect van onze internationale website, waardoor we de afgelopen jaren een aanzienlijke toename bereikt hebben in het aantal uren downloads over de hele wereld.

De mobiele app 5Fish werd o.a. ontwikkeld zodat onze server, met alle opnamen, eenvoudiger bereikbaar is. Zo worden we bijzonder bemoedigd door het feit dat onze opnames ook gedownload worden in landen waar zendingswerkers normaliter maar moeilijk toegang hebben!

PROJECT INDONESIË
Nogmaals vragen wij uw aandacht voor ons project in Indonesië. We zijn verheugd met de giften die we hiervoor binnenkrijgen en we kunnen melden dat er hard gewerkt wordt door onze collegae aldaar. Zie hieronder een foto uit 'het veld'.

      


GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

Noorderbreedte 1A
8081 PX Elburg

Telefoon: +31 (0) 525 - 769008

Email: info@gospelrecordings.nl
Website: www.gospelrecordings.nl

IBAN/rekeningnummer NL12 RABO 0141 5334 12
Incassant-ID: NL09ZZZ412032980000
KvK 41203298

                         

Is deze nieuwsbrief slecht leesbaar? Bekijk de online versie

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@gospelrecordings.nl