Gospel Recordings Nederland

Nieuwsbrief GRN februari 2018 (26/02/2018)

 FEBRUARI 2018

Beste lezers,

Het is een geweldig voorrecht, om als Gospel Recordings Nederland onze GRN collega’s in Indonesië LRII (Lembaga Rekama Injil Indonesia) financieel te kunnen ondersteunen.

Er is een lange historische band tussen Nederland met de Indonesische Archipel, (voorheen Nederlands Indië) gevormd door 17500 eilanden en waar 749 talen worden gesproken. Het land heeft een populatie van 261 miljoen inwoners waarvan ongeveer 8,7% Christen.

Er werd ons vorig jaar gevraagd of “GRN Nederland” zou willen nadenken en er voor zou willen bidden of wij het werk in Indonesië zouden kunnen ondersteunen, omdat men daar weinig financiële draagkracht heeft en heel weinig financiële ondersteuning krijgt.
En inderdaad, God heeft het ons op het hart gelegd om deze taak in geloof en in het vertrouwen dat Hij zal voorzien, op ons te nemen. Wij zijn zeer dankbaar dat we mogen ervaren hoe de Here God deze opdracht zegent! Dankzij uw gebed en medeleven, waar wij in Nederland en in Indonesië bijzonder blij om zijn!

   Dit jaar heeft het team weer 10 talen op hun lijstje staan om op te nemen in Indonesië en in Papoe Nieuw Guinea. In Papoea Nieuw Guinea spreekt men ongeveer800 talen.

Vorig jaar hebben de toegewijde en trouwe medewerkers, met steun uit Nederland, 14 lokale talen kunnen opnemen, onder andere op de Molukse eilanden en Papoea Nieuw Guinea. De medewerkers verblijven daar dan gewoon onder de mensen zolang als nodig is, om hun taak goed te kunnen uitvoeren.

Tevens gaat het team er op uit om de opgenomen talen, met grote moed en liefde van God, te distribueren onder de bevolking. Het grote verlangen is, dat de inlandse bevolking de Here Jezus zal mogen leren kennen en aanvaarden.

Er wordt dan gretig en zeer belangstellend geluisterd naar “het verhaal van Jezus” in hun eigen taal! Ja, eindelijk in hun moedertaal, waar velen al jaren op hebben gewacht! Wat een zegen en wat een vreugde! Want geloven komt door horen en horen door het Woord van God!

Heel hartelijk dank voor al uw trouwe gebed en ander blijk van belangrijk medeleven, want zonder u zou het werk niet zo gezegend zijn!

Theo van Zuilekom

PS: Onderstaande 'projectkaart' kunt u bij ons bestellen om in uw gemeente of kennisenkring onder de aandacht te brengen. Stuur een mail naar info@gospelrecordings.nl om de gewenste hoeveelheid kaarten te bestellen. Uiteraard kunt u 'm ook downloaden en via e-mail verspreiden. Op de achterkant van de kaart staan onze NAW- en bankgegevens. We zouden het enorm waarderen als u op deze manier het project wilt ondersteunen.

 

 

   


GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

Noorderbreedte 1A
8081 PX Elburg

Telefoon: +31 (0) 525 - 769008

Email: info@gospelrecordings.nl
Website: www.gospelrecordings.nl

IBAN/rekeningnummer NL12 RABO 0141 5334 12
Incassant-ID: NL09ZZZ412032980000
KvK 41203298

                         

Is deze nieuwsbrief slecht leesbaar? Bekijk de online versie

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@gospelrecordings.nl