Gospel Recordings Nederland

Nieuwsbrief GRN april 2020 (24/04/2020)

 APRIL 2020

Beste lezers,

Graag willen we jullie via deze nieuwsbrief weer op de hoogte brengen van de meest recente ontwikkelingen. Het heeft even geduurd, maar we hebben zeker niet stilgezeten.
Zo zijn we b.v. verhuisd (zie adresgegevens onderaan deze nieuwsbrief), maar werden we ook ineens, net als ieder ander, geconfronteerd met het coronavirus Covid-19. 
Daardoor zijn we o.a. niet in staat om jullie tijdens evenementen als de Opwekkingsconferentie of de Eurospiritconferentie te ontmoeten.

Toch is er nieuws en dat willen we graag met jullie delen.
Dit jaar werken we nl nauw samen met onze collegae in Kenia. Daarom onderstaande oproep om voor dit project te bidden en met ons mee te sparen.

 

Onze collegae in Kenia zijn actief op het gebied van opnames maken en distributie in 6 landen, te weten Tanzania, Oeganda, Congo, Rwanda, Zuid-Soedan, Somalië, Ethiopië en Burundi. 

We zijn daar nu bezig met het maken van opnames en het distribueren ervan in de volgende talen: Ogiek (Kenia), Luhya; Wanga (Kenia), Taveta en Digo (Kenia), Makonde en Segeju (Tanzania), Kuria (Kenia) en Teso-taal.

De genoemde opnamen zijn deels verspreid en het is nodig om deze gebieden opnieuw te bezoeken om de impact op het leven van de mensen vast te stellen. Voor elk herbezoek is € 375,- nodig. Volledige opnamen voor een bepaalde taalgroep voor de prentenboeken uit de 9-delige serie bedragen gemiddeld € 2.750,- en de distributiekosten zijn gemiddeld
€ 1.375,- voor transport, vergaderkosten en accommodatie.

We bidden voor de voorziening van vrijwilligers ter plaatse en voor giften en financiële steun om te helpen veel onbereikte groepen te bereiken en het verhaal van Jezus in de taal van hun hart te laten horen. Helpt u mee?

Financiering voor genoemde programma's en projecten blijft een uitdaging omdat er geen stabiele financieringsstroom is om de doelstellingen te bereiken en zoveel mogelijk onbereikte bevolkingsgroepen te bereiken met de evangelieboodschappen. Ook vinden er Al Shabaab-aanvallen plaats in de gebieden die we bezoeken. Dit is een uitdaging die altijd ieders gebeden nodig heeft. 

Het is bemoedigend dat GRN-materialen geliefd zijn bij heel veel mensen in het zendingsveld vanwege hun unieke karakter ten opzichte van andere materialen die worden geproduceerd door collega missionaire organisaties in het veld.

Aan al onze gebedspartners, ondersteuners en kerken willen we laten weten dat we jullie steun en betrokkenheid bij het werk van de Heer enorm waarderen. Ons gebed is dat de Heer altijd bij jullie is en dat het jullie aan niets mag ontbreken.


Willen jullie met ons meebidden om dit jaar o.a. de volgende planning te halen:

• Oeganda, Zuid-Soedan, Ethiopië, Kenia en Somalië: we zijn van plan om Karamojong van Oeganda, Laarim en Toposa ten oosten van Zuid-Soedan, Jiddhu van Somali, Keiyo, Lukabras van Kenia en, Hardzabe, Muchiga van Tanzania-talen op te nemen. De opnames zullen worden gemaakt op andere locaties gezien de veiligheidssituatie. Laten we bidden dat de situatie in Zuid-Soedan verbetert. 

• Talen gepland voor distributie in 2020 zijn onder meer: Tugen, Illwana, Waata, Orma, Kigiriama, Mabaan, Sakuye, Somali, Karamojong, Lariim, Keiyo, Toposa East en Afan-Mnyoyaya. 

• Bid voor de financiële middelen om genoemde talen en meer moslimgerelateerde talen op te nemen en ook voor de ondersteuning van het personeel.

• Bid voor de voorziening in de behoeften van collega's op kantoor, persoonlijk en in hun families. Zowel in Nederland als ik Kenia

Moge de Heer met ons zijn in Zijn wijsheid terwijl we in Zijn werk participeren door iedereen het verhaal van Jezus in zijn/haar eigen taal te vertellen. Wij danken God voor al dit werk. We verheugen ons over alle feedback uit het veld na verspreiding van alle materialen. Kerken breiden uit, mensen aanvaarden Christus redding, materialen worden gebruikt om kerken te starten, sommigen ontvangen bevrijding en we ontvangen bemoedigende getuigenissen door het gebruik van de GRN-materialen die worden verspreid. Glorie aan God voor zijn werk.


Mocht u zich geroepen voelen om ons project in Kenia te ondersteunen dan kunt u een gift overmaken onder vermelding van 'project Kenia'. De gegevens treft u hieronder aan. Ook kunt u onder aan deze nieuwsbrief de button 'ondersteun ons' aanklikken. En wilt u het s.v.p. ook onder de aandacht brengen in uw kerk/gemeente?

Hartelijke groet,


Team Gospel Recordings Nederland

GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND
van Gulickstraat 5
8081 AR Elburg

Telefoon: +31 (0) 525 - 769008

Email: info@gospelrecordings.nl
Website: www.gospelrecordings.nl

IBAN/rekeningnummer NL12 RABO 0141 5334 12
Incassant-ID: NL09ZZZ412032980000
KvK 41203298