Gospel Recordings Nederland

Nieuwsbrief GRN september 2016 (13/09/2016)

 SEPTEMBER 2016

Haar (de gemeente van Christus) dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen, het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik (Paulus) mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. (Col. 1: 25-29)

Het werk van GRN komt ook voort uit bediening, door God geopenbaard en ingegeven. Om Zijn geheimenis en heerlijkheid onder alle volken bekend te maken in ieders eigen taal! Hem verkondigen wij en in de taal van ieders hart willen we onderrichten d.m.v. eenvoudig bijbelonderwijs en liedjes. Daar spannen wij ons voor in, graag samen met uw hulp. Het is en blijft Gods werk, maar uw hulp, op welke manier dan ook, is van harte welkom. In deze nieuwsbrief leest u weer wat voorbeelden uit de praktijk. De tijd schrijdt voorbij, de wereld wordt steeds wettelozer, maar wij hopen nog velen te bereiken zodat hun leven kan veranderen en God woning kan maken in vele harten. Bid u mee?!

   

 

 • Er op aarde wel ca. 12.000 talen en dialecten gesproken worden;
 • GRN op dit moment audio-opnames heeft in 6.296 talen waarin het Evangelie uitgelegd wordt;
 • Wij ons daarbij vooral richten op de orale culturen, mensen waarbij mondelinge overdracht qua communicatie het belangrijkst is;
 • Gospel Recordings Nederland onderdeel uitmaakt van een groter netwerk, genaamd Global Recordings Network;
 • Dit netwerk in 35 landen een vestiging heeft van waaruit opnames gemaakt worden en distributie plaatsvindt;
 • Joy Ridderhof dit werk begonnen is vanuit Honduras in 1939!!
 • Wij ons geroepen voelen op basis van Gods Woord om het Evangelie als een opdracht tot aan de uitersten der aarde te verspreiden;
 • Wij daarbij vertrouwen dat God dit ook financieel mogelijk maakt. Wij mogen daarbij bekend maken wat de behoeftes en noden zijn, maar Hij zal op welke wijze dan ook voorzien in Zijn werk;
 • We graag samenwerken om de doelen te bereiken. Denk daarbij aan kerken, zendingsorganisaties, bezoekers aan opvangkampen en AZC’s, Chr. boekwinkels, straatevangelisten etc.;
 • GRN graag bij u langskomt om hierover iets te vertellen;
 • Er een gratis app is genaamd 5Fish, waarbij je alle opnames gratis kunt downloaden en beluisteren;
 • We ook Nederlandse opnames hebben met overdenkingen, getuigenissen en muziek;
 • GRN in eigen huis apparatuur heeft ontwikkeld om, zonder dat er stroom voor nodig is, geluidsfragmenten af te kunnen spelen;
 • U ook micro-SD kaartjes bij ons kunt bestellen met opnames, speciaal voor smartphones en tablets;
 • Er ook speciale ‘kits’ samengesteld zijn voor de vluchtelingen die nu in Europa beland zijn;
 • GRN in Nederland 3 ambassadeurs heeft die prachtig kunnen zingen. In onderling overleg komen ze graag bij u langs voor een avond of kerkdienst. Dit zijn Trianka van der Weerd (www.trianka.nl), Sanne van den Bosch (www.sannevandenbosch.nl) en Rebecca Steenbergen (www.rebeccamusic.nl);
 • Wij in Nederland gevestigd zijn in Elburg;
 • We regelmatig in het land aanwezig zijn bij conferenties, concerten, braderiën en speciale gelegenheden om iets te vertellen over de inhoud van het werk. We ontmoeten u graag;
 • U ons kunt volgen via Social Media op Facebook en Twitter voor het laatste nieuws;
 • En u ons mag en kunt helpen op verschillende manieren. We zoeken altijd vrijwilligers voor b.v. standwerk. Maar ook financiële ondersteuning is een vorm van helpen. Bovenal wordt uw gebed zeer gewaardeerd!


GRN, GERICHT OP HET VERANDEREN VAN MENSENLEVENS

GRN UK directeur Kenny McKee, met wie we samenwerken in het kader van het maken van opnames, deelt via een videoboodschap met ons zijn verhaal over het het vertalen en opnemen van Jezus' verhaal in de taal Saho voor de Eritrese bevolking. Klik op de foto hieronder voor het filmpje.

   


EVANGELIEVERSPREIDING M.B.V. MICRO SD-CARDS

Er zijn inmiddels meer dan 100 micro SD-cards verspreid. Door stichting Gain onder de vluchtelingen in Zuid Europa, door Het Havenlicht onder zeelieden en door verschillende individuele broeders en zusters die werken met vluchtelingen in Nederland.

   

                                    MicroSD-cards om uit te delen voor smartphones en tablets

EVANGELIEVERSPREIDING M.B.V. USB-STICK
In onze vorige nieuwsbrief berichtten we over de verschillende manieren waarop evangelieboodschappen m.b.v. audio verspreid kunnen worden. Een van deze middelen is een USB-stick.

Deze worden gebruikt door kinderen bij een project van het Leger des Heils & World Servants om 3 gebouwen te renoveren voor gehandicapten en albino kinderen In Tanzania . Prentenboeken van deze bijbelverhalen bieden ondersteuning om de boodschap duidelijk over te laten komen.

In de laatste week zijn de boekjes en de USB stick aan de meester van de zondagschool gegeven die hier erg blij mee is. Een mooi voorbeeld van samenwerking en samen de Heere mogen dienen.

 

 

EVANGELIEVERSPREIDING M.B.V. SOLAR MP3-PLAYERS
De eerste bestellingen van de nieuwe solar MP3-players zijn een feit. Hier zijn we zeer dankbaar voor. Helaas is er enige vertraging ontstaan in het productieproces, waardoor deze nog niet direct leverbaar zijn. Gebed hiervoor van harte aanbevolen!

De opwindbare MP3-speler (saber) is wel uit voorraad leverbaar en met een zonnepaneel ook oplaadbaar door middel van zonne-energie. We houden u op de hoogte!

   

Binnenkort verwacht, de nieuwe Solar mp3 Player


GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

Noorderbreedte 1A
8081 PX Elburg

Telefoon: +31 (0) 525 - 769008

Email: info@gospelrecordings.nl
Website: www.gospelrecordings.nl

IBAN/rekeningnummer NL12 RABO 0141 5334 12
Incassant-ID: NL09ZZZ412032980000
KvK 41203298

                         

Is deze nieuwsbrief slecht leesbaar? Bekijk de online versie

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@gospelrecordings.nl