Gospel Recordings Nederland

Nieuwsbrief GRN januari 2021 (01/02/2021)

 JANUARI 2021

Beste lezers,

In Lucas 21 geeft de Heer Jezus ons bijzonder onderwijs over de tijd waarin we ons nu waarschijnlijk bevinden. Daar staat: 

Let op de vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Misschien is het nog een korte tijd voordat Jezus terug zal komen. Toch, juist nu, gaan we door met de verspreiding van het Evangelie, want in Mattheus 18 staat dat het bij God de Vader, die in de hemelen is, de wil niet is, dat één dezer kleinen verloren gaat. Graag brengen we Jezus' verhaal nog bij zoveel mogelijk onbereikten in hun eigen taal.

 

 

VERVOLG PROJECT KENIA
Net als vorig jaar willen we onze collegae in Kenia helpen om opnames te kunnen maken in bepaalde stammentalen waar het Evangelie nog niet bekend is. Het gaat dit jaar om de volgende talen:

- Giryama: Rabai - Kenia (april/mei)
- Giriama - Kenia (april/mei)
- Hardzabe - Tanzania (juni/juli)
- Karamojong - Uganda (augustus/september)
- Laarim -Sth Sudan (november)
- Marakwet: Sengwer - Kenia (december)


Maar ook verspreiding van bestaande opnames staat op de planning! Voor deze 'outreaches' gaat het om:

- Sabaot (april)
- Ogiek (juni)
- Giryama (augustus)
- Pokomo (oktober)
- Somali (oktober)


Regelmatig gaan onze collegae, na het maken van opnames en de distributie ervan, terug om te evalueren en kijken wat de impact van de 'outreaces' is. Dit jaar gaan ze opnieuw langs bij de volgende stammen:

- Turkana (maart)
- Teso (mei)
- Samburu (juli)
- Maasai (september)
- Digo (november)

 


groep mannelijke pastors die meer leren over het gebruik van GRN materialen


Mede in verband met Covid-19 bidden we dat we zoveel mogelijk van bovengenoemde plannen kunnen realiseren. Dat God ons hiervoor veiligheid, een goede gezondheid en genade schenkt. Dat God zal voorzien in de financiële behoefte hiervoor en dat de richtlijnen ter preventie van Covid-19 beperkt zullen worden om de uitvoering van deze projecten zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan.

 


Voorgangers uit verschillende kerken die GRN-materiaal ontvangen


Het budget voor het maken van opnames en het distribueren ervan bedraagt ca. € 3.600,= per taal. Dat zijn vooral reis- en verblijfkosten, eten, drinken, trainingen, coördinatie etc. Voor een 'herbezoek' en evaluatie bedraagt het budget per taal ca. € 225,=

Mocht u het op uw hart hebben om dit project te ondersteunen dan kunt u een gift overmaken onder vermelding van 'project Kenia 2021'. De gegevens treft u hieronder aan. Ook kunt u onder aan deze nieuwsbrief de button 'ondersteun ons' aanklikken of bijgaande QR-code scannen. En wilt u het s.v.p. ook (weer) onder de aandacht brengen in uw kerk/gemeente? 

 


Zegen en groet,
Team Gospel Recordings Nederland

 

GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND
van Gulickstraat 5
8081 AR Elburg

Telefoon: +31 (0) 525 - 769008

Email: info@gospelrecordings.nl
Website: www.gospelrecordings.nl

IBAN/rekeningnummer NL12 RABO 0141 5334 12
Incassant-ID: NL09ZZZ412032980000
KvK 41203298